เทรน “อาหาร และ เครื่องดื่ม” ในปี 2020

การมองเทรนอาหาร และ เครื่องดื่ม ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการต่างๆ ปรับเปลี่ยนสินค้า หรือ คิดผลิตสินค้าขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ล่าสุดมีข้อมูลจาก Fi Asia ออกมาเปิดเผย เทรนด์ อาหารและเครื่องดื่มในปีหน้า (2020) โดยเป็นการศึกษาเก็บข้อมูลจากจากพฤติกรรมผู้บริโภค รวมไปถึงปัจจัยแวดล้อมที่จะส่งผลต่ออุตสาหกรรม สรุปได้ทั้ง 9 หมวด ดังนี้

1.แหล่งโปรตีนใหม่
แน่นอนว่าโปรตีนคือสารอาหารที่สำคัญที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้ จากข้อมูลพบว่า โปรตีนแทนเนื้อสัตว์และโปรตีนสายพันธุ์ใหม่ มีแนวโน้มขยายตัว 6.4% จากเดิมที่มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 6,725 ล้านบาท ตามความนิยมบริโภคอาหารโปรตีนสูงเพื่อสร้างสมดุลทางโภชนาการทดแทนเนื้อสัตว์ โดยมี Plant Based Food หรือเนื้อไร้เนื้อเป็นดาวเด่นของเทรนด์นี้

2.ลดน้ำตาล
เทรนการรักสุขภาพมาแรง และกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสินค้าที่มีส่วนผสมของน้ำตาลน้อย หรือ ใช้สารแทนความหวาน กลายมาเป็นที่สนใจของผู้บริโภคมากขึ้น ตัวอย่างของเทรนด์นี้ ได้แก่ การเปลี่ยนโครงสร้างอนุภาคของน้ำตาล เพื่อให้ละลายบนลิ้นได้เร็วกว่าเดิม ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับรสชาติความหวานเท่าเดิม อาหารมีรสชาติเหมือนเดิม 100% แต่สามารถลดน้ำตาลในการผลิตได้มากถึง 40%

3.พร้อมเพื่อสุขภาพ
อาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพ จะคำนึงอยู่ที่ปัจจัย 5 ประการ คือ ปริมาณน้ำตาลน้อย ไขมันอิ่มตัวต่ำ ไขมันรวมต่ำ มีใยอาหาร และมีโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอ คาดการณ์กันว่าตลาดอาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพของโลกจะมีมูลค่าประมาณ 10,551 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2564

4.อาหารผู้สูงอาหาร
ประเทศไทย และ ประเทศต่างๆทั่วโลกหลายประเทศ กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่พบว่ามนุษย์เรามีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น นั้นส่งผลให้ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม หันมาให้ความสำคัญกับผู้บริโภคกลุ่มนี้มากขึ้น คาดการณ์ว่าประเทศไทย ในปี 2565 จะมีผู้สูงวัยอายุ 70 ปี มากถึง 4.6 ล้านคน

5.วัตถุดิบท้อนถิ่น
สืบเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือความแปลกใหม่อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มต้องมองหาวัตถุดิบและส่วนผสมที่มีในเฉพาะบางพื้นที่เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรม

6.ใสๆ ไม่ไร้กิ่นรส
เมื่อตลาดเครื่องดื่มเริ่มอิ่มตัว การสร้างสรรค์สินค้าใหม่จึงเป็นอีกทางออกที่สร้างมูลค่าได้อย่างน่าสนใจ โดย Water Plus เครื่องดื่มสีใส แต่งกลิ่น แต่งรส และให้ความสดชื่น เกิดขึ้นมาเพื่อทำตลาดใหม่ หลังจากที่ตลาดเดิมอย่างน้ำอัดลมกำลังถึงจุดอิ่มตัว

7.ดื่มเพื่อสุขภาพ
จากปัจจัยที่ผู้บริโภคกำลังมองหาสินค้าที่มีน้ำตาลน้อยไปจนถึงไม่มีน้ำตาล แต่รสชาติอร่อยไปพร้อม ๆ กับเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจึงถูกคิดค้นขึ้นมากมายในยุคสมัยนี้ โดยเพิ่มส่วนผสมเพื่อบำรุงสมอง เสริมการทำงานของลำไส้ และเพิ่มความงาม

8.มะพร้าวพร้อมดื่ม
ถือเป็นยุคเฟื่องฟูของน้ำดื่มบรรจุขวด เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการน้ำดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพ โดยมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของ GDP พร้อมปัจจัยหนุนจากอากาศร้อนของปรากฏการณ์ El Nino ทำให้น้ำดื่มบรรจุขวดเป็นที่ต้องการ โดยเฉพาะน้ำมะพร้าว

9.แมลงแปรรูป
แมลงเป็นอาหารโปรตีนสูงที่สามารถบริโภคทดแทนเนื้อสัตว์ได้ โดยแป้งที่ได้จากการทำแมลงให้เป็นผง 100 กรัม จะให้โปรตีนได้สูงถึง 50% ในขณะที่เนื้อสัตว์อื่น ๆ จะให้โปรตีนที่ 30% เท่านั้น แมลงใช้วัตถุดิบและสร้างมลพิษให้โลกน้อยมาก มูลค่าตลาดของแมลงทานได้อยู่ 12,000 ล้านบาท

ขอบคุณที่มาจาก Food ingredients - Fi Asia


Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668