การบินไทย ผนึก 'แล็บประชารัฐ' ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร

การบินไทย ผนึก “แล็บประชารัฐ” ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร เพื่อให้บริการบนเครื่องบินการบินไทยและกว่า 60 สายการบินลูกค้าที่ลงจอดที่อากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายครัวการบิน และบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ แล็บประชารัฐ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของฝ่ายครัวการบิน ด้วยการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในผักและผลไม้สด ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารประมาณ 60,000-80,000 ชุดต่อวัน เพื่อให้บริการบนเครื่องบินการบินไทยและกว่า 60 สายการบินลูกค้าที่ลงจอดที่อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี เรืออากาศเอก มนตรี จำเรียง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท การบินไทยฯ และ นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ทั้งนี้มี นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทยฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

เรืออากาศเอก มนตรี จำเรียง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท การบินไทยฯ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ฝ่ายครัวการบิน ดำเนินการผลิตอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบินการบินไทยและสายการบินลูกค้ามากกว่า 60 สายการบิน นอกจากนี้ยังดำเนินธุรกิจภาคพื้นที่เกี่ยวข้องกับอาหาร โดยมีกระบวนการผลิตอาหารและบริการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศและองค์การอนามัยโลก อาทิ ระบบจัดการคุณภาพ (ISO 9001: 2015) ระบบการประกันความปลอดภัยของอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Points : HACCP) ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices : GMP) รวมทั้งมีการส่งตัวอย่างวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร รวมทั้งตัวอย่างอาหารไปตรวจสอบและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมาโดยตลอด

และในโอกาสนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายครัวการบิน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) เป็นระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป โดยจะร่วมมือในด้านการตรวจสอบและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งด้านการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางธุรกิจร่วมกัน ในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ให้มีองค์ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้อาหารและผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยปราศจากสารเคมี สารตกค้าง และสารปนเปื้อนต่างๆ

นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ เซ็นทรัลแล็บไทย หรือ แล็บประชารัฐ เปิดเผยว่า แล็บประชารัฐพร้อมที่จะให้บริการตรวจวิเคราะห์แก่ครัวการบินไทยอย่างเต็มที่ โดยจะใช้สาขากรุงเทพฯ และฉะเชิงเทรา ซึ่งห่างจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประมาณ 40 กิโลเมตร เป็นแม่ข่ายให้บริการ

“เซ็นทรัลแล็บไทย เป็นแล็บของรัฐ ถือหุ้นโดยกระทรวงการคลัง ร้อยละ 49 และ สสว. ร้อยละ 51 มี 6 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, ขอนแก่น, ฉะเชิงเทรา, สมุทรสาคร และสงขลา มีบุคลากร 450 คน มีศักยภาพที่จะรองรับการตรวจและวิเคราะห์ทางห้องแล็บปีละ 400,000 รายการ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการประมาณ 200,000 รายการต่อปี ดังนั้น จึงยังมีขีดความสามารถที่จะให้บริการกับครัวการบินได้อย่างเต็มที่” นายสุรชัยกล่าว

การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันครั้งนี้ เป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าและการบริการแบบไทยโดยคนไทย ด้วยอาหารจากวัตถุดิบคุณภาพ ปลอดสารพิษ ตามพันธกิจหลักในการให้บริการของการบินไทยด้วยเสน่ห์แห่งความเป็นไทยบนมาตรฐานระดับสากล เพื่อส่งมอบการบริการที่ดีที่สุดระดับพรีเมี่ยมตลอดการเดินทาง นอกจากนี้ ยังเป็นการใช้บริการแบบรัฐต่อรัฐ ซึ่งถือเป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

ที่มา : Voicetv

View the embedded image gallery online at:
https://centrallabthai.com/index.php/en/en-news/ctl-news/item/160-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD#sigProGalleriac17b77a144
Rate this item
(0 votes)
back to top

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668