คนชอบดูแลสุขภาพ ต้องไม่พลาด!

ผักในตระกูลสลัดที่ชื่อว่า "ผักสลัดคอส" แน่นอนว่าผักชนิดนี้เป็นผักที่มีวิตามินสูงและธาตุเหล็กช่วยเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดแดงในร่างกาย และช่วยแก้โลหิตจางได้อีกด้วย!
CLT แล็บประชารัฐฯ ขอแนะนำ ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจแล็บแล้วสามารถกินได้ สบายใจ ปลอดภัย ไรสารปนเปื้อน คือ "ผักสลัดคอส" จาก ADAM ORGANIC สามารถหาซื้อหาทานได้ตาม supermarket และตลาดติดแอร์ ทั่วไปนะคะ

back to top

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668