ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ ลุงชายคลองแดน

"ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ ลุงชายคลองแดน"  ตรวจแล้ว .... Confirm!
OTOP 5 ดาว จากกลุ่มข้าวซ้อมมือวิถีพุทธคลองแดน ได้ผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพสินค้าทางห้องปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์ "สินค้าปลอดภัย"
ข้าวสายพันธุ์ไทย อุดมไปด้วยสารอาหาร มีคุณค่าทางโภชนาสูง และประโยชน์มากมาย ทั้งบำรุงร่างกาย เสริมสร้างประสิทธิภาพในการไหลเวียนของเลือด ชะลอความแก่ บำรุงสายตาและระบบประสาท และอื่นๆอีกมากมาย ใครกำลังมองหาเรื่องการดูแลเกี่ยวกับอาหารการกิน ข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ ลุงชายคลองแดน อาจเป็นอีกตัวเลือกหนึ่ง ซื้อได้ กินได้ ไร้สารพิษอันตราย อย่าลืมนะคะ เพราะทุกมื้ออาหารเป็นเรื่องสำคัญ


บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. (66) 0-2940-5993, (66) 0-2940-6881-3
แฟกซ์. (66) 0-2940-6881-3 ต่อ 200
LINE ID. cltfamily

back to top

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668