เจาะพันธกิจแล็บประชารัฐเพื่อคนตัวเล็ก ในรายการ Zoom in

เจาะพันธกิจแล็บประชารัฐเพื่อคนตัวเล็ก ในรายการ Zoom in ทางดิจิตอลทีวีช่อง 10 ทีวีรัฐสภา ตอน: แล็บประชารัฐ ยกระดับสินค้าไทยสู่มาตรฐานสากล " สัมภาษณ์คุณสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บ.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด http://www.radioparliament.net/parliament/viewVideo.php?vId=6010#.WgAsjqBtfqA

Rate this item
(0 votes)

Media

back to top

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668