การตรวจคุณภาพน้ำในกระบวนการผลิตเพื่อส่งออกไปจีน

การตรวจคุณภาพน้ำในกระบวนการผลิตเพื่อส่งออกไปจีน ทำไมส่วนใหญ่ต้องเป็นโรงงานผลิตอาหารด้านประมงและปศุสัตว์

เพราะการแปรรูปอาหารทางด้านประมงและปศุสัตว์นั้นมีการใช้น้ำในกระบวนการผลิตจำนวนมากหลายเท่าเมื่อเทียบกับการแปรรูปอาหารอื่นๆ

แทบจะทุกขั้นตอนไว้ว่าจะเป็นการขนย้าย ชำแหละ ตัดแต่ง ฯลฯ จะต้องใช้น้ำในการชำระล้างอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตัววัตถุดิบหรืออวัยวะของผู้สัมผัสวัตถุดิบ เพื่อให้เกิดความสะอาดและลดการปนเปื้อนให้มากที่สุด

ดังนั้นจึงต้องทำให้มั่นใจว่าน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นน้ำอุปโภค-บริโภค จะต้องไม่มีการปนเปื้อนและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งถ้าเป็นโรงงานผลิตอาหารสำหรับการส่งออกไปจีน ยิ่งต้องมีการตรวจคุณภาพน้ำที่เข้มงวดขึ้นไปอีกระดับ เพราะในข้อกำหนดสำหรับการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน GB 5749-2022 : National Standard of The People's Republic of China ระบุให้ต้องมีการทดสอบมากถึง 97 รายการทดสอบ และต้องผ่านการตรวจจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 17025 เท่านั้น

"เซ็นทรัลแล็บไทย" หนึ่งในห้องปฏิบัติการที่มีผลการทดสอบถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 17025 เราพร้อมให้บริการตรวจคุณภาพน้ำในกระบวนการผลิตสำหรับส่งออกสินค้าไปประเทศจีน ผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เซ็นทรัลแล็บไทยทุกสาขา รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

#ตรวจน้ำส่งออกจีน #แล็บมาตรฐานสากล #เซ็นทรัลแล็บไทย


Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668