ยาฆ่าแมลงเป็นเหตุ เด็กตายด้วยภาวะสมองอักเสบ!

       ในเดือน มิถุนาน 2555 เด็กอายุ 10-12 จำนวน 14 คน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในประเทศบังคลาเทศ หลังป่วยด้วยภาวะสมองอังเสบอย่างรุงแรง ซึ่งทำให้สมองบวม เด็กส่วนใหญ่สมดสติภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากล้มป่วย และ ทั้งงหมดเสียชีวิตภายใน 20 ชั่วโมง หลังจากนั้น
นักวิจัยจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรงแห่งสหรัฐอเมรกาพยายามหาสาเหตุการตายของเด็กกลุ่มดังกล่าว จนกระทั่งพบว่า สารเอนโดซัลแฟน (endosulfan) ซึ่งเป็นสารกำจักศัตรูพืชเป็นสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด!

lychee-419611_1280


ทางทีมวิจัย ซึ่งวิเคราะห์การระบาดของโรคสมองอักเสบรุนแรงในเด็กเล็กในบังคลาเทศในปี 2012 และการระบาดครั้งต่อๆ มาอีกหลายครั้ง ชี้ว่า พื้นที่ต่างๆ ที่เกิดโรคนี้บ่อยๆ เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกลิ้นจี่ พบว่าเด็กๆ มักเก็บลิ้นจี่ที่ร่วงจากต้นกินโดยไม่ล้างเสียก่อน เเละเด็กๆ ยังใช้ฟันแทะเปลือกสีเเดงของลิ้นจี่เพื่อแกะเอาเนื้อลิ้นจี่
ในประเทศไทยสารเอ็นโดซัลแฟน (endosulfan) ยังอนุญาตให้มีการใช้งานได้แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง โดยอนญาตให้ใช้ในการควบคุมแมลงในพืชไร่เท่านั้น

รู้จัก “สารสารเอ็นโดซัลแฟน” หรือ “endosulfan” 

“สารสารเอ็นโดซัลแฟน” เป็นยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีน เป็นของแข็ง ไม่มีสี เป็นสารที่มีความเป็นพิษสูง สะสมในสิ่งมีชีวิตได้ดี และรบกวนระบบการทำงานของต่อมไร้ท่อ

ผลกระทบต่อสุขภาพ

เอ็นโดซัลแฟนเป็นหนึ่งในสารกำจัดศัตรูพืชที่เป็นพิษมากที่สุดที่มีในตลาด เกี่ยวข้องกับการเป็นพิษของสารกำจัดศัตรูพืชที่ร้ายแรงหลายเหตุการณ์ทั่วโลก เอ็นโดซัลแฟนยังเป็นสารสังเคราะห์ที่เลียนแบบหรือช่วยเพิ่มผลของเอสโตรเจน (xenoestrogen) และเป็นสารรบกวนต่อมไร้ท่อทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบสืบพันธุ์และการพัฒนาทั้งในสัตว์และมนุษย์ และเป็นที่ถกเถียงกันว่าเอนโดซัลแฟนอาจทำให้เกิดโรคมะเร็ง

ความเป็นพิษ

เป็นพิษเฉียบพลันอย่างรุนแรง รวมถึงสมาธิสั้น ชัก ทรงตัวลำบาก หายใจลำบากและอาการคลื่นไส้อาเจียน ท้องเสียและ หมดสติในกรณีที่รุนแรงปริมาณที่ต่ำประมาณ 35 mg / kg ทำให้คนตายได้  และหลายกรณีที่ความเป็นพิษที่ไม่ถึงตายทำให้สมองเสียหายถาวร

 

 


 

clt logo-01

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 50 ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900
โทร. (66) 0-2940-5993, (66) 0-2940-6881-3
แฟกซ์. (66) 0-2940-6881-3 ต่อ 200
LINE ID. cltfamily line

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668