"เราคือแล็บประชารัฐให้การสนับสนุนช่วยเหลือยกระดับสินค้าชุมชน โอท็อป เอสเอ็มอี ทั่วประเทศ"

ประวัติโดยย่อและนโยบายแล็บประชารัฐ

 

VTR แนะนำบริษัท

 

Animation แนะนำบริษัทโดยย่อ

 

ทำไมต้องแล็บประชารัฐ

 

 


ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร


ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่อาหาร


ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร


สอบเทียบเครื่องมือ


การฝึกอบรมและโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ


หน่วยตรวจและหน่วยรับรองมาตรฐาน GAP, COC, GMP/HACCP


บริการที่ปรึกษาระบบ
ISO/IEC 17025


วิจัยและทดสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
สิทธิประโยชน์สำหรับคุณ

 

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

 

คูปองตรวจวิเคราะห์ 5,000 บาท

คูปองตรวจวิเคราะห์ 5,000 บาท

 

โครงการตรวจแล้วคอนเฟิร์ม

โครงการตรวจแล้วคอนเฟิร์ม

 

แล็บประชารัฐจะตรวจให้

แล็บประชารัฐจะตรวจให้


  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสื่อสิ่งพิมพ์/เว็บไซต์
  • คลิปข่าว
  • จัดซื้อจัดจ้าง
+ ดูทั้งหมด
+ ดูทั้งหมด
  • "แล็บประชารัฐ" คว้ามาตรฐานระดับสากล "แล็บประชารัฐ" คว้ามาตรฐานระดับสากล
    แล็บประชารัฐหนุนผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์รังนกส่งออกไปต่างประเทศ โดยเฉพาะจีน หลังได้รับใบรับ รองไอเอสโอ/ไออีซี 17025 วิเคราะห์ข้อมูลรู้ผลทันใจภายใน 7 วัน นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง…
    21 พฤศจิกายน 2560
+ ดูทั้งหมด
+ ดูทั้งหมด
+ ดูทั้งหมด

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668