คูปองตรวจวิเคราะห์ 5,000 บาท

 

   

 
 

 


 

คูปองแล็บประชารัฐ
- รายละเอียดการใช้คูปองและเงื่อนไข
- Package A การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน
- Package B การตรวจวิเคราะห์ด้านมาตรฐานของรัฐ
- Package C การตรวจฉลากโภชนาการ
- Package D ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหาร (GMP)

 

สายด่วนข้อมูลคูปองตรวจวิเคราะห์ 
โทร : 098-2496608,  098-2490665

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668