Print this page

คัดเลือกข้าวหลามเป็นอาหารวัฒนธรรมไทย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ เซ็นทรับแล็บไทย คัดเลือกข้าวหลามเข้าตรวจสอบเชิงคุณภาพในห้องทดลองเพื่อความปลอดภัย เพื่อผลักดันให้ข้าวหลามเป็นอาหารเชิงวัฒนธรรมไทย

Media