Print this page

ผลักดันกฎหมาย พัฒนากระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจ

คาดการณ์กันว่าในอีก 6 เดือนข้างหน้า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำ กระท่อม หรือ สารสกัดจากกระท่อมไปแปนรูปเป็นสินค้าอาหาร จะถูกร่างแล้วเสร็จ และประกาศกำหนดใช้

ดังนั้นเรื่องของคุณภาพ และสายพันธ์ที่ต้องได้มาตรฐาน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะปูทางให้กับเกษตรกร "เซ็นทรัลแล็บไทย" ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับใบอนุญาตในการตรวจคุณภาพกระท่อมจากกระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้การตรวจทดสอบคุณภาพกับผู้ประกอบการ และ เกษตรกรในทุกระดับ

ขอบคุณที่มา ThaiPBS

Media