เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ หัวใจสำคัญป้องกันอุบัติเหตุ

ข้อกฎหมายทางจราจรของประเทศไทย โดยกรมการขนส่งทางบ มีข้อบังคับใช้ว่า ไม่ว่าจะเป็นการขี่รถ หรือ ขับรถ ต้องไม่มีแอลกอฮอล์ปริมาณ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ภายในเลือด เนื่องจากพื้นฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องเมาไม่ขับในแต่ละปีค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นก็เลยมีเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์เกิดขึ้น

แต่เราจะมั่นใจได้ไงว่า เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ที่เจ้าหน้าที่นำมาใช้มีความแม่นยำ และถูกต้อง นี่จึงเป็นที่มาของการ สอบเทียบเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เพื่อให้คงมาตรฐานตามที่สากลกำหนด

เซ็นทรัลแล็บไทย ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ให้บริการ สอบเทียบเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ให้กับหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และให้การนำไปใช้งานได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมกันนี้ยังให้บริการสอบเทียบเครื่องมือต่างๆอีกหลายรายการ

ให้เซ็นทรัลแล็บไทย หนึ่งในผู้นำแล็บทดสอบผลิตภัณฑ์อันดับต้นๆของ ASEAN และได้รับการยอมรับทั่วโลก ด้วยห้องปฏิบัติการมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 17025 เป็นผู้ช่วยในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของท่าน ผ่านวิธีการทดสอบที่ถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668