คุณภาพ "กัญชง-กัญชา" สู่พืชสมุนไพรเศรษฐกิจสากล

ในอดีต พืชสมุนไพร "กัญชา กัญชง" ถือว่าเป็นสารเสพติด แต่วันนี้ อย. โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการปลดล็อกไปหลายเรื่องแล้ว ทำให้ผู้ผลิตสินค้า จนถึงเกษตรกร หันมาสนใจพืชชนิดนี้เป็นจำนวนมาก

แต่การจะปลูก หรือ ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพรชนิดนี้ ยังคูกกฎหมายควบคุมความปลอดภัย ตั้งแต่ปลูก ผลิต และแปรรูปและจำหน่าย

ให้ "เซ็นทรัลแล็บไทย"หนึ่งในผู้นำแล็บทดสอบผลิตภัณฑ์อันดับต้นๆของ ASEAN และได้รับการยอมรับทั่วโลก ด้วยห้องปฏิบัติการมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 17025 เป็นผู้ช่วยในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของท่าน ผ่านวิธีการทดสอบที่ถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ

Media

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668