Print this page

ประกาศที่ 60/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • เลขที่: 60/2564
  • วันที่: วันศุกร์, 19 พฤศจิกายน 2564
  • สาขา: สำนักงานใหญ่