Print this page

สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิกสมาคมการค้าบิสคลับไทย (Biz Club Thai) หรือสมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ (RSA) รับส่วนลด 10% เมื่อเข้าใช้บริการ Central Lab Thai

เงื่อนไข

1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกปัจจุบันของสมาคมการค้าบิสคลับไทย (Biz Club Thai) หรือ สมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ (RSA) อย่างใดอย่างหนึ่ง

2. ขอสงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ เมื่อเข้าใช้บริการที่ บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) ทุกสาขา เมื่อมียอดขายค่าใช้บริการขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป/ใบสั่งซื้อ (ไม่รวมVat) รับสิทธิพิเศษส่วนลด 10% ต่อ 1 ใบสั่งซื้อ

3. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรคูปอง , บัตรส่วนลด หรือรายการโปรโมชั่นอื่นๆ

4. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดใดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

7. ระยะเวลาใช้สิทธิ์ 21 ธันวาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2565

8. ขอสงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะผู้ที่ติดต่อเข้าใช้บริการผ่านทาง โทร 02-940-6881-3 ต่อ 183 , 098-249-6608 หรือ Line @centrallabthai เท่านั้น พร้อมแจ้งชื่อ-สกุล , ชื่อสถานประกอบการ (ถ้ามี) , เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ติดต่อกลับ