เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมเดินหน้ายกระดับ เกษตรกร ผู้ประกอบการปลูก ผลิต ขาย กัญชง-กัญชาได้มาตรฐาน ตามแนวทางรัฐบาล “สมุนไพรไทยสร้างชาติ”

เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมเดินหน้ายกระดับ เกษตรกร ผู้ประกอบการปลูก ผลิต ขาย กัญชง-กัญชาได้มาตรฐาน ตามแนวทางรัฐบาล “สมุนไพรไทยสร้างชาติ”

นางชม้อย ทองลือ ผู้อำนวยการสำนักงานสาขากรุงเทพ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ปลูก ผลิต ขาย กัญชงกัญชา รวยด้วยแล็บ” ภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 18 (กัญชานำไทย สมุนไพรสร้างชาติ) โดยมีนายอารยะ โรจนะวณิชชากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นาย อภิลักขณ์ บิวเซอร์ มาสกุล ผู้บริหารบริษัท คิง แคนน์ จำกัด (โรงงานสกัด และแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชงที่ได้รับอนุญาต) เข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการที่กำลังสนใจ ปลูก ผลิต และขาย ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชง-กัญชา ให้สามารถสร้างรายได้ ได้อย่างยั่งยืน

นางชม้อย ทองลือ ผู้อำนวยการสำนักงานสาขากรุงเทพ เซ็นทรัลแล็บไทย กล่าวว่า หัวใจสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ทีส่วนผสมของกัญชง-กัญชา คือมาตรฐาน โดยการผลิตสมุนไพรนั้น ต้องให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการผลิต คือ

1. การปลูก เกษตรกรต้องมั่นใจว่าพื้นที่ปลูก ดิน และ น้ำที่ใช้ ไม่มีสารพิษตกค้าง ผ่านการรับรอง (GAP) ขั้นตอนนี้ถือว่ามีความสำคัญ เพราะหากแปลงสมุนไพรที่ปลูกมีสารพิษปนเปื้อน จะทำให้ผลผลิตนั้นไม่สามารถนำส่งต่อไปผลิตยังโรงงานได้

2. การผลิต หรือ แปรรูป โดยผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชงหรือกัญชา กฎหมายกำหนดให้ต้องมีสารสำคัญ CBD THC เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของท่านที่ผลิตมาแล้วนั้นมีสารสำคัญเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ จะเป็นหน้าที่ของห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์ รวมถึงการตรวจมาตรฐานโรงงาน (COA/GMP)

3. การนำผลิตภัณฑ์ไปขาย ห้องปฏิบัติการ สามารถตรวจมาตรฐานสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานการส่งออก ต่าง ๆ ที่กฎหมายทั่วโลกกำหนดอีกด้วย

ด้านนายอารยะ โรจนวณิชชากร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโนบายเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นสมุนไพรสร้างชาติ และเป็นศูนย์กลางสมุนไพรไทยของโลก ซึ่งหนึ่งในสมุนไพรที่ได้รับความสำคัญเป็นอับดับหนึ่ง คือ กัญชงกัญชา ตามมาด้วย กระท่อม ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทีส่วนผสมกัญชงกัญชาให้เป็นที่ยอมรับในสากล ห้องปฏิบัติการ หรือ ห้องแล็บ ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็นการสร้างมาตรฐาน และยกระดับสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ไทยให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

ที่มา : mekhanews

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668