เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมเดินหน้ายกระดับ เกษตรกร-ผู้ประกอบการสมุนไพรไทย ย้ำทุกกระบวนการต้องได้มาตรฐาน

เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมเดินหน้ายกระดับ เกษตรกร-ผู้ประกอบการสมุนไพรไทย ย้ำทุกกระบวนการต้องได้มาตรฐาน

ภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 18 (กัญชานำไทย สมุนไพรสร้างชาติ) นางชม้อย ทองลือ ผู้อำนวยการสำนักงานสาขากรุงเทพ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ปลูก ผลิต ขาย กัญชงกัญชา #รวยด้วยแล็บ” ร่วมกับ นายอารยะ โรจนะวณิชชากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นาย อภิลักขณ์ บิวเซอร์ มาสกุล ผู้บริหารบริษัท คิง แคนน์ จำกัด (โรงงานสกัด และแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชงที่ได้รับอนุญาต) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการที่กำลังสนใจ ปลูก ผลิต และขาย ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชง-กัญชา ให้สามารถสร้างรายได้ ได้อย่างยั่งยืน

นางชม้อย ทองลือ ผู้อำนวยการสำนักงานสาขากรุงเทพ เซ็นทรัลแล็บไทย กล่าวว่า หัวใจสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ทีส่วนผสมของกัญชง-กัญชา คือมาตรฐาน โดยการผลิตสมุนไพรนั้น ต้องให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการผลิต คือ 1. การปลูก เกษตรกรต้องมั่นใจว่าพื้นที่ปลูก ดิน และ น้ำที่ใช้ ไม่มีสารพิษตกค้าง ผ่านการรับรอง (GAP) ขั้นตอนนี้ถือว่ามีความสำคัญ เพราะหากแปลงสมุนไพรที่ปลูกมีสารพิษปนเปื้อน จะทำให้ผลผลิตนั้นไม่สามารถนำส่งต่อไปผลิตยังโรงงานได้ 2. การผลิต หรือ แปรรูป โดยผลิตภัณฑ์ที่มีส่วมผสมของกัญชงหรือกัญชา กฎหมายกำหนดให้ต้องมีสารสำคัญ CBD THC เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของท่านที่ผลิตมาแล้วนั้นมีสารสำคัญเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ จะเป็นหน้าที่ของห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์ รวมถึงการตรวจมาตรฐานโรงงาน (COA/GMP) และ 3. การนำผลิตภัณฑ์ไปขาย ห้องปฏิบัติการ สามารถตรวจมาตรฐานสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานการส่งออก ต่างๆที่กฎหมายทั่วโลกกำหนดอีกด้วย

ด้านนายอารยะ โรจนวณิชชากร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโนบายเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นสมุนไพรสร้างชาติ และเป็นศูนย์กลางสมุนไพรไทยของโลก ซึ่งหนึ่งในสมุนไพรที่ได้รับความสำคัญเป็นอับดับหนึ่ง คือ กัญชงกัญชา ตามมาด้วย กระท่อม ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทีส่วนผสมกัญชงกัญชาให้เป็นที่ยอมรับในสากล ห้องปฏิบัติการ หรือ ห้องแล็บ ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็นการสร้างมาตรฐาน และยกระดับสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ไทยให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

ที่มา : topnews

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668