• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

Audit Committee

Miss Pimpen Ladpli
Miss Pimpen Ladpli
Chairman of the Audit Committee
Mr.Panya Chayajindavong
Member of the Audit Committee
Mr.Jerawat Hongsakul
Member of the Audit Committee
Mr.Panisuan Jamnarnwej
Member of the Audit Committee

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668