• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

Audit Committee

Ms.Prapee Ankinandana
Chairman of the Audit Committee
Mr.Jerawat Hongsakul
Member of the Audit Committee
Ms.Wilai Tantinantana
Member of the Audit Committee
Ms.Tassanee Srisopha
Board Member

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668